GREAT RESULTS NEED GREAT GOALS

OTANA NOVIN SHARGH CO.مهندس احسان کیانی تهرانی

 احسان کیانی تهرانی مدیر عامل شرکت سرمایه بین الملل اوتانا نوین شرق

مهندس هانا کیانی تهرانی

هانا کیانی تهرانی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه بین الملل اوتانا نوین شرقشرکت سرمایه بین الملل اوتانا نوین شرق یک شرکت مشاوره ای و مدیریت سرمایه جهت ایجاد ارزش  پایدار مالی برای سرمایه گذاران و سرمایه پذیران بوده و با ارایه طرح های تخصصی برای خدمات مشاوره ای خود در پی ایجاد ارزش افزوده برای پروژه ها و ارایه خدمات لازم در خصوص طرح های سرمایه گذاری و فرصت های اقتصادی نوین می باشد.ما مهندس راه حل های یک پارچه مالی و پیشنهاد دهنده طرح های جایگزین، جهت خروج پروژه های گوناگون از بحران های اقتصادی و تامین منابع و سرمایه های مالی مورد نیاز جهت پیشبرد اهداف پروژ ه ها می باشیم.
برخورداری توان شرکت از ارتباطات وسیع و مطلوب با شرکت ها و نهادهای معتبر داخلی و خارجی و بهره گیری از توان تخصصی نیروهای مجرب و تیم های کارشناس مزیت رقابتی بالایی را جهت به سرانجام رساندن پروژه ها و ایجاد ارزش افزوده مناسب برای آنها فراهم می نماید.

در این راستا با هدف ارائه خدمات بیشتر، این شرکت موفق به اخذ نمایندگی از هلدینگ ها و شرکتهای معتبر خارجی  طی یکسال گذشته گردیده است:

۱) هلدینگ سرمایه گذاری P.G.A.S  آلمان ( فاینانس و سرمایه گذاری) - به عنوان نماینده امور مالی و تجاری

۲) هلدینگ  KRRI کره جنوبی ( فعال در زمینه صنایع ریلی  و راه سازی) - به عنوان مشاور

۳) هلدینگ محرم گروپ ترکیه ( فعال در صنعت گردشگری و هتل داری) - به عنوان نماینده و کارگزار مذاکره کننده 

۴) کنسرسیوم تیمکو ایران و ترکیه ( فعال در زمینه انرژی و مدیریت پیمان)- به عنوان نماینده و کارگزار مذاکره کننده