متریال ساختمانی( دارای نمایندگی)
گازوئیل D2
پروژه ساخت پالایشگاه و بهره برداری گاز
کنسانتره آهن
سنگ آهن مگنتیت
متریال ساختمانی( دارای نمایندگی)
گازوئیل D2
پروژه ساخت پالایشگاه و بهره برداری گاز
کنسانتره آهن
سنگ آهن مگنتیت
متریال ساختمانی( دارای نمایندگی)
گازوئیل D2
پروژه ساخت پالایشگاه و بهره برداری گاز
کنسانتره آهن
سنگ آهن مگنتیت
متریال ساختمانی( دارای نمایندگی)
گازوئیل D2
پروژه ساخت پالایشگاه و بهره برداری گاز
کنسانتره آهن
سنگ آهن مگنتیت
پروژه اقامتی – تجاری
هتل ۵ستاره بین المللی
پروژه اقامتی – تجاری
هتل ۵ستاره بین المللی
پروژه اقامتی – تجاری
هتل ۵ستاره بین المللی
پروژه اقامتی – تجاری
هتل ۵ستاره بین المللی
سیستم های هوشمند
محصولات پتروشیمی
تجهیزات پزشکی
سیمان تیپ ۵ و تیپ ۲
سیستم های هوشمند
محصولات پتروشیمی
تجهیزات پزشکی
سیمان تیپ ۵ و تیپ ۲
سیستم های هوشمند
محصولات پتروشیمی
تجهیزات پزشکی
سیمان تیپ ۵ و تیپ ۲
سیستم های هوشمند
محصولات پتروشیمی
تجهیزات پزشکی
سیمان تیپ ۵ و تیپ ۲
برج لوکس مسکونی
پروژه ساخت پل
پروژه ساخت سد سازی
پروژه برج تجاری - اداری
برج لوکس مسکونی
پروژه ساخت پل
پروژه ساخت سد سازی
پروژه برج تجاری - اداری
برج لوکس مسکونی
پروژه ساخت پل
پروژه ساخت سد سازی
پروژه برج تجاری - اداری
برج لوکس مسکونی
پروژه ساخت پل
پروژه ساخت سد سازی
پروژه برج تجاری - اداری

 

صنعت ساختمان

بازرگانی

گردشگری و هتلداری

انرژی و معدن