صنعت ساختمان

صنعت ساختمان

شناسایی و تهیه املاک مناسب جهت احداث ساختمان با ....

> تهیه بسته های اقتصادی جهت پروژه های مشارکت در ساخت

> تامین تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز پروژه های در حال احداث یا تکمیل شده

> تعریف طرح های ساختمانی و ایده پردازی پروژه ها در فاز صفر

> تامین پیمانکاران معتبر جهت ساخت و تکمیل پروژه ها در قالب تهاتر

> شناسایی و تهیه املاک مناسب جهت احداث پروژه های ساختمانی با کاربری های گوناگون

> مهندسی فروش پروژه ها و دپارتمان تخصصی فروش

> دریافت مجوزات مربوط به پروژه ها از ادارات و ارگانهای ذیصلاح و اخذ هرگونه مجوز از شهرداریهای مربوطه