بازرگانی

بازرگانی

تامین متریال ساختمانی مورد نیاز پروژه ها از طریق تهاتر و ...

> مشاوره در خصوص واردات و صادرات کالاهای مجاز و پیگیری امور معاملاتی و عملیات تجاری مربوطه

> تامین مواد پتروشیمی مورد نیاز متقاضیان از پالایشگاه های معتبر داخلی

> بازاریابی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی

> تامین متریال ساختمانی مورد نیاز پروژه ها از طریق تهاتر