نـــوع فـعــــالیـــت

OTANA COMPANY


صنعت ساختمان

صنعت ساختمان


شناسایی و تهیه املاک مناسب جهت احداث ساختمان با ...


اطلاعات بیشتر
انرژی و معدن

انرژی و معدن


تامین مالی پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی و . . .


اطلاعات بیشتر
بازرگانی

بازرگانی


تامین متریال ساختمانی مورد نیاز پروژه ها از طریق تهاتر و ...


اطلاعات بیشتر
گردشگری و هتل

گردشگری و هتل


تعریف پروژه های سرمایه گذاری جهت احداث هتل و ...


اطلاعات بیشتر